Nanmyin Tháp Canh

Các Nanmyin Tháp Canh trong Inwa (Ava) là khá nhiều tất cả những gì còn lại của cung điện hoàng gia một lần đứng ở đây cho đến khi nó chuyển đến Amarapura trong 1841 ba năm sau khi thành phố bị tàn phá bởi 1838 động đất.

Các Nanmyin Tháp Canh sẽ ban đứng trong những gì sau đó đã được trung tâm trong những căn cứ cung điện hoàng gia.

Nanmyin-Watchtower-Inwa-Visit-Myanmar (1)Nghĩ rằng mình bị thiệt hại trong 1838 trận động đất từ ​​đâu mà nó đã đạt được của nó nhẹ nạc các 30M tháp canh cao sau đó đã được khôi phục và giành được bản thân có nickname là ‘tháp nghiêng của Ava’. Ngày xây dựng là hiện nay chưa biết, nó sẽ được xây dựng ở đâu đó giữa 1400 và 1800 AD.

Google Map tài liệu tham khảo để giúp bạn xác định vị trí Nanmyin Tháp Canh trong Inwa – bản đồ Google

Từ phía trên cùng của tháp canh màu ocre bạn sẽ có tầm nhìn đẹp ra toàn bộ là những gì Inwa (Ava) căn cứ Cung điện Hoàng gia.

Thật không may là Nanmyin Tháp Canh vẫn đang bảo trì mở rộng, do đó bạn có thể không có khả năng leo lên nó trong một thời gian chưa. Nó sẽ là tốt hơn nhiều khi việc sửa chữa đã hoàn tất và bạn có thể một lần nữa leo lên đến đỉnh. Worth xem nhanh.

Comments are closed.