Chùa Yadana Hsemee Complex

Complex chùa Yadana Hsemee là một nhóm nhỏ các chùa trong Inwa (Ava) nằm về phía Bắc của Tu viện Bagaya về phía sông. Hầu hết các trình điều khiển xe ngựa dừng lại ở phức tạp chút xinh đẹp này. Các di tích cổ … Tiếp tục đọc

Nanmyin Tháp Canh

Các Nanmyin Tháp Canh trong Inwa (Ava) là khá nhiều tất cả những gì còn lại của cung điện hoàng gia một lần đứng ở đây cho đến khi nó chuyển đến Amarapura trong 1841 ba năm sau khi thành phố bị tàn phá bởi 1838 động đất. các Nanmyin … Tiếp tục đọc