Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Cam kết của chúng tôi để bảo mật. Thông báo này mô tả Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế để tư vấn cho bạn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Bằng cách truy cập trang web này, bạn phải chấp nhận thực hiện những điều được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

2. Thông tin gì được thu thập.

(một) Thông tin bạn cung cấp cho hệ:

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân bạn chọn nhập trên các trang khác nhau của trang web của chúng tôi, hoặc bạn có thể chọn để cung cấp cho chúng tôi theo một cách khác (chẳng hạn như qua email, thư vật lý, hoặc qua điện thoại). Ví dụ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký để truy cập vào một số phần của trang web của chúng tôi, đăng ký bản tin hoặc thư, hoặc thực hiện mua hàng.

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được tên đầu tiên và cuối cùng của bạn, địa chỉ email, địa chỉ vật lý, và số điện thoại.

Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin nhất định, nhưng bạn có thể không có khả năng tận dụng lợi thế của dịch vụ và các tính năng của chúng tôi.

(b) Thông tin tự động:

Khi bạn truy cập một trang web, bạn tiết lộ thông tin nhất định, chẳng hạn như Internet Protocol của bạn (IP) địa chỉ và thời gian của chuyến thăm của bạn. trang web này, như nhiều trang web khác, ghi thông tin cơ bản này về thăm vào trang web của chúng tôi.

(c) “Bánh quy”:

Cookies là những mẩu thông tin được chuyển giao cho máy tính của bạn từ một máy chủ web.

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các sở thích người truy cập, thông tin phiên kỷ lục (chẳng hạn như mặt hàng mà bạn thêm vào giỏ hàng của bạn) ghi thông tin người dùng cụ thể về những gì người dùng các trang truy cập hoặc truy cập, khách cảnh giác với các khu vực mới mà chúng tôi nghĩ có thể quan tâm đến họ khi họ quay lại trang web của chúng tôi, ghi lại hoạt động trong quá khứ tại một trang web để cung cấp dịch vụ tốt hơn khi khách truy cập trở lại trang web của mình, đảm bảo rằng khách không được liên tục gửi các banner quảng cáo tương tự, và để tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên khách’ loại trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập gửi.

Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt của bạn để có trình duyệt của bạn thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie mới hoặc bạn có thể thay đổi cài đặt của bạn để từ chối chấp nhận cookie.

3. Làm thế nào và khi thông tin được sử dụng. Những thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi như sau:

(một) để cải thiện nội dung trang web của chúng tôi;

(b) để tùy chỉnh nội dung và / hoặc bố trí của trang trên trang cho mỗi người truy cập cá nhân;

(c) sử dụng để thông báo cho người tiêu dùng về thông tin cập nhật vào trang web Web của chúng tôi;

(d) chia sẻ với các tổ chức có uy tín khác để giúp họ tiêu dùng tiếp xúc cho các mục đích tiếp thị;

(e) được sử dụng bởi chúng tôi liên hệ với người tiêu dùng cho các mục đích tiếp thị.

4. Làm thế nào Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Sự riêng tư và bảo vệ thông tin của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ của chúng tôi liên quan đến các trang web khác. Các trang web liên kết có thể có thực tiễn bảo mật khác nhau và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của họ. Truy cập của bạn để một số dịch vụ và nội dung được bảo vệ mật khẩu. Chúng tôi khuyên bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất cứ ai. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên đăng xuất của các dịch vụ mật khẩu bảo vệ vào cuối phiên giao dịch của bạn. Bạn cũng nên lưu ý rằng nếu bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân trên bảng tin hoặc trong khu vực tán gẫu, thông tin có thể được xem công khai và có thể được thu thập và sử dụng bởi các bên thứ ba mà bạn không biết chúng tôi và có thể dẫn đến các thông tự nguyện từ các cá nhân hoặc các bên thứ ba. các hoạt động này là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và chính sách này.

5. Ai có quyền truy cập vào thông tin. Thông tin về người dùng của chúng tôi là quan trọng đối với chúng tôi. Tiếp cận thông tin của bạn có thể được cung cấp cho các bên thứ ba cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể bán kinh doanh của chúng tôi hoặc mua, sáp nhập hoặc hợp tác với các công ty hoặc các doanh nghiệp khác. Trong giao dịch này, thông tin người dùng có thể được chuyển cùng với các tài sản khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn để đáp ứng với một lệnh của tòa án và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi cho rằng cần phải như vậy theo luật pháp. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn liên quan đến việc thu thập số tiền bạn có thể nợ cho chúng ta và cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào chúng tôi cho là nó thích hợp hoặc cần thiết. Xin lưu ý chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn thông báo trước khi tiết lộ.

6. Phương pháp Chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng phần mềm bảo mật để bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của chúng tôi được đánh giá định kỳ cho phù hợp với chính sách và thủ tục quản lý an ninh và bảo mật thông tin của chúng tôi. hoạt động kinh doanh của chúng tôi giới hạn truy cập của nhân viên để thông tin bí mật, và hạn chế việc sử dụng và tiết lộ thông tin đó cho người được ủy quyền.

7. Bọn trẻ. Trang web này không cung cấp dịch vụ hoặc bán các sản phẩm cho trẻ em ở độ tuổi dưới 18. Nếu chúng ta khám phá, chúng tôi đã nhận được bất kỳ thông tin từ một đứa trẻ ở độ tuổi dưới 18 vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhận được bất kỳ thông tin từ hoặc về bất kỳ ai ở độ tuổi dưới 18, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ liệt kê dưới đây.

8. Làm thế nào Bạn có thể truy cập thông tin của bạn. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tất cả các thông tin cá nhân của bạn được duy trì bởi chúng tôi bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi tại địa chỉ liệt kê dưới đây. Theo yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng có sự không chính xác sửa chữa trong thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể có thông tin này được sửa chữa bằng cách gửi chúng tôi một e-mail theo địa chỉ liệt kê dưới đây.

9. Bằng lòng. Bằng việc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

10. Những thay đổi chính sách bảo mật. Nếu chúng tôi Chính sách bảo mật hoặc các thủ tục thay đổi, chúng tôi ngay lập tức sẽ đăng những thay đổi đó vào trang web của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải, trừ trường hợp quy định tại các thay đổi.

11. Ngày có hiệu lực. Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể của tháng mười một 01, 2017.

12. Địa chỉ email liên lạc. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi liên quan đến chính sách bảo mật bằng cách sử dụng bất kỳ tùy chọn liên lạc hiển thị trên trang web này.