Chùa Mingun Sayadaw

Chùa Mingun Sayadaw là một ngôi chùa lưu niệm đáng yêu nhỏ chỉ Bắc chùa Mingun Pahtodawgyi. Nó được xây dựng vào 1994 bởi những người theo các Bhuddist Abbot người sống và làm việc trong khu vực nhất của cuộc đời mình. Mingun Sayadaw nghĩa đen dịch để Mingun Abbot.

Mingun-Sayadaw-Pagoda-Mandalay-Visit-Myanmer (1)Trụ trì là rất hiếm khi ông đã có một bộ nhớ eidetic (thường được gọi là bộ nhớ nhiếp ảnh). Trong 1985, Sách kỷ lục Guinness đã ghi lại Sayadaw như một người giữ kỷ lục trong các loại bộ nhớ con người. Mục chính xác là bộ nhớ của con người: Bndanta Vikitsra – đọc 16,000 trang văn bản kinh điển Phật giáo ở Rangoon, Miến Điện tháng năm 1954.

Mingun-Sayadaw-Pagoda-Mandalay-Visit-Myanmer (2)Từ chùa Mingun Sayadaw tiếp tục 50M Bắc lên đường đến Mingun Chuông.

Comments are closed.