Thapyatan Fortress

Các Thapyatan Fortress là một trong những 3 pháo đài được xây dựng bởi vua Mindon xung quanh 1875 trong một nỗ lực để ngăn chặn các lực lượng hải quân Anh từ thuyền lên Irrawaddy (Ayeyarwady) Sông để tấn công thủ đô hoàng gia của Mandalay. Thapyatan Fortress nằm trên bờ phía đông của sông Irrawaddy chỉ Bắc Inwa ngồi bên trái của cây cầu sắt đi qua để Sagaing.

Thapyaytan-Fortress-Inwa-Visit-Myanmar (2)Có một khắc đá tại khu vực này trong đó cung cấp cho các phép đo và một số lịch sử của pháo đài. Thapyatan là khoảng 400 feet vuông với ba bức tường mệt mỏi hướng ra sông khi mà khẩu pháo sẽ đã có thể bắn vào những kẻ xâm lược Anh sắp lên sông. Một số khẩu pháo cũ vẫn được đưa ra hiện nay.

Bên dưới thành lũy có đường hầm, bạn có thể đi qua để khám phá nơi đạn dược được lưu trữ cho các khẩu pháo và có lẽ quý cho quân Manning các khẩu súng lớn.

Google Map tài liệu tham khảo để giúp bạn xác định vị trí Thapyaytan FortressBản đồ Google

Cai khac 2 pháo đài là Sinkyone Fortress và Asaykhan Fortress.

Sinkyone Fortress là trên bờ sông Đông giống như Thapyatan và có thể được tìm thấy ở phía bên trái của Inwa ngay bên ngoài bức tường thành phố zig-zag trên bờ sông. Trong khi nó vẫn có 2 khẩu pháo ở nơi nó không phải là ấn tượng một cấu trúc như Thapyatan, nhưng nó có tầm nhìn tốt bên kia sông để Sagaing.

Sinkyone-Fortress-Inwa-Visit-MyanmarGoogle Map tài liệu tham khảo để giúp bạn xác định vị trí Sinkyone FortressBản đồ Google

Asaykhan Fortress là đối diện Inwa trên bờ Tây của sông Irrawaddy ở Sagaing. Để đạt được điều đó vượt qua cây cầu mới từ Mandalay để Saigaing và một lần trên đầu Nam dọc theo đường sông để ngay lập tức quá khứ Cao đẳng Sư phạm. Asaykhan cũng ít ấn tượng hơn Thapyatan. Nó có một vài khẩu pháo cũ hướng ra sông và một nghĩa trang nhỏ, nơi bạn sẽ tìm thấy trên nấm mồ của một số người hải quân Anh đã ngã xuống trong cuộc chiến của 1855.

Asaykhan-Fortress-Sagaing-Visit-MyanmarGoogle Map tài liệu tham khảo để giúp bạn xác định vị trí Asaykhan FortressBản đồ Google

đặc tính – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search = Thapyaytan + Fortress

Có di chuyển hiện đang được thực hiện của Chính phủ để biến pháo đài vào công viên bắt đầu với Pháo đài Asaykhan ở Sagaing và cũng lập nên bảo trì thường xuyên đến các khu vực để cải thiện sự tham gia của du lịch.

Comments are closed.