Mingun Chuông

Các Mingun Chuông nằm khoảng 100m Bắc lên đường từ Mingun Pathodawgyi khổng lồ. Bạn sẽ vượt qua một số nhà hàng nhỏ và cửa hàng souvenier bên trái của bạn và một ít chùa bất thường trên đường đi. Nếu bạn có một … Tiếp tục đọc

chùa Hsinbyume

Chùa Hsinbyume (hay còn gọi là chùa Yar Sat Taw hoặc chùa Myatheindan), là một ngôi chùa trắng khổng lồ ở cuối phía Bắc của dải du lịch tại làng Mingun. Từ Mingun Chuông tiến hành một số 150m Bắc lên đường. Bạn … Tiếp tục đọc

Chùa PON Daw

Bắt tay từ đi phà tại bãi biển Mingun đầu tiên bạn sẽ phải mua vé để xem các điểm tham quan, chi phí là 5,000K. Sau khi bạn nhận được vé của bạn nơi đầu tiên để ngăn chặn là tại chùa Pon Daw. Pon … Tiếp tục đọc