ชวคผมขายเจดีย์

ชวคผมขายเจดีย์ (เรียกว่าชวคี Myin หรือ Shwe คไมนต์) ตั้งอยู่บนถนนระหว่างวันที่ 24 82 และ 83 ถนน. It is probably one of the least visited but oldest pagodas in Mandalay having been built byอ่านต่อไป

Shwenandaw Kyaung

Shwenandaw Kyaung (หรืออาราม Shwenandaw) (แปลว่าอารามโกลเด้นพาเลซ) เป็นขนาดเล็กวัดพุทธประวัติศาสตร์ที่ฐานของมั ณ ฑะเลฮิลล์ในวันที่ 12 ถนนระหว่าง 64 & 62ครั้งที่ถนน, near the North East corner of the Royal palace moatอ่านต่อไป

เจดีย์ Kuthodaw

เจดีย์ Kuthodaw (เรียกว่ามหา Lawka Marazein พญา) เป็นวัดในพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่เท้าของมั ณ ฑะเลฮิลล์ในมั ณ ฑะเล, พม่า (พม่า) ที่บ้านหนังสือใหญ่ที่สุดของโลก. Kuthodaw was built during the 1860’s by King Mindon to houseอ่านต่อไป