Bagaya Kyaung

Các Bagaya Kyaung (Tu viện hoặc Bagaya) trong Amarapura, Mandalay được báo cáo là được xây dựng bởi Vua Bagyidaw xung quanh 1834. Kyaung ở Miến Điện chuyển đến tu viện bằng tiếng Anh. Đôi khi các tu viện được erronously gọi là Tu viện Bagaya Kyaung, đó là … Tiếp tục đọc

chùa Kyauktawgyi

Chùa Kyauktawgyi đẹp trong Amarapura (hay còn gọi là chùa Ramsi Sakka Maha hoặc địa phương Taungthaman Kyauktawgyi) được xây dựng vào 1847 và là một ngôi chùa lớn màu trắng đứng đầu với một đường xoắn ốc vàng nằm ở rìa phía Đông của Taungthaman Hồ chỉ … Tiếp tục đọc

Tu viện Mahagndayon

Tu viện Mahagandayon ở Amarapura, Mandalay (cũng đánh vần Mahar Gandar Yone Tu viện hay tu viện Mahagandhayon) được xây dựng xung quanh 1910 và là nổi tiếng nhất của tu viện phức tạp cao đẳng Myanmar. Nó ngồi trên 20 acre nằm trên bờ Tây của Taungthaman Hồ không … Tiếp tục đọc